Көп баскычтуу жумшартуучу сууну тазалоочу жабдуулар

  • Көп баскычтуу жумшартуучу сууну тазалоочу жабдуулар

    Көп баскычтуу жумшартуучу сууну тазалоочу жабдуулар

    Көп баскычтуу жумшартуучу суу тазалоочу жабдуулар - бул суудагы катуулукту иондорду (негизинен кальций иондору жана магний иондору) азайтуу үчүн көп баскычтуу фильтрацияны, ион алмашууну жана башка процесстерди колдонгон жогорку натыйжалуу суу тазалоочу жабдуулардын бир түрү. сууну жумшартуу максаты.